Definicja audytu wewnętrznego

W przeciągu lat, jakie minęły od początków praktycznego zastosowania instytucji audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzania jednostkami sektora publicznego powstało kilkanaście definicji określających pojęcie audytu wewnętrznego. Materią tą zajmuje się wielu teoretyków i praktyków z różnych dziedzin. Jedną z pierwszych definicji audytu wewnętrznego jest ta opracowana przez L.B Sawyera, Czytaj dalej

Definicja kontroli

Pojęcie kontroli może być bardzo różnie definiowane i ujmowane. Należy pamiętać, że nie jest ona nigdy pojęciem abstrakcyjnym. Zawsze funkcjonuje w określonym układzie i zależna jest od zmian w nim zachodzących. Na kontrolę ogromny wpływ wywiera m.in. organizacja i sposoby działania aparatu państwowego, ale obok tego można wymienić wiele innych Czytaj dalej

Czy znamy prawo celne?

Kolejny wpis poświęcony zostanie kilku istotnym informacjom poświęconym prawu celnemu. Cło to świadczenie obowiązkowe na rzecz budżetu państwa ustalany w swej wysokości generalnie nie związany ze świadczeniem wzajemnym pobierany przy przewożeniu towaru (przemieszeniem) przez granicę. Sposób określenia cła nie jest indywidualny. Tylko wymiar cła ma taki charakter. Istnieją różne klasyfikacje Czytaj dalej

E-administracja

11 maja 2014 r. weszły w życie ważne zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zmienia się nie tylko ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ale również Kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową, ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. To kolejny etap budowania spójnego systemu, którego celem Czytaj dalej

Konstrukcja podatków

Podatek to temat, który dotyczy każdego. Nie każdy z nas jednak zastanawia się czym tak naprawdę jest podatek i jak jest skonstruowany. Trudno też wyliczyć wszystkie rodzaje podatków jakim podlegamy. Zaczynając od definicji podatek to świadczenie obowiązkowe jednostronne ustalane przez państwo. Wysokość podatku określana jest w sposób generalny. Punktem wyjścia Czytaj dalej

W skrócie o podatku leśnym

Postaram się w skrócie w dzisiejszym wpisie przedstawić najważniejsze elementy podatku leśnego. Informacje te powinny być przydatne dla każdego początkującego właściciela leśnego 🙂 Ten specyficzny podatek reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682) Podatkowi podlegają lasy z wyjątkiem tych przeznaczonych Czytaj dalej

Pojęcie postępowania administracyjnego

Celem postępowania administracyjnego jest przyznanie uprawnienia lub nałożenie obowiązku. Postępowanie administracyjne jest to ciąg czynności organu administrującego, innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej przez wydanie decyzji oraz weryfikację tej decyzji. Wyróżniamy 3 stadia postępowania: wszczęcie postępowania – na wniosek, z urzędu stadium Czytaj dalej

Jak przeprowadzić referendum lokalne?

Referendum lokalne: Sposoby bezpośredniego oddziaływania na samorząd terytorialny Wybory Referendum Skargi, wnioski – na decyzje organów samorządowych   * Skarga– nie dotyczy sprawy indywidualnej, składa się ja na coś co działo się wcześniej   Referendum lokalne: Cel: wyrażenie przez mieszkańców wiążącego dla organów stanowiących stanowiska w jakiejś sprawie. Pomijamy tu Czytaj dalej

Historia audytu

Początki audytu wewnętrznego sięgają aż 3500 roku przed naszą erą. Te udokumentowane sięgają starożytności, a w szczególności krajów Europy Południowej i Afryki Północnej (w basenie Morza Śródziemnego). Zadania audytu wewnętrznego w tych czasach różniły się od zadań audytu współczesnego i polegały jedynie na formalno-rachunkowym sprawdzaniu zapisów księgowych. W dokumentach z Czytaj dalej

Historia kontroli – ogólnie

Samo pojęcie kontroli nie jest zjawiskiem nowym i nieznanym. Jego znaczenie dla dobrego funkcjonowania państwa zostało uzasadnione już przez starożytnych myślicieli i docenione przez władców. Słowo „kontrola” wywodzi się z dwóch głównych źródeł, a mianowicie z tradycji francuskiej oraz brytyjskiej. We Francji i na kontynencie wywodzi się ze słowa le Czytaj dalej