Jak napisać dobry regulamin sklepu internetowego? wstęp

Każdy przedsiębiorca, który działa w sieci internet i chce poprzez swoją stronę www sprzedawać własne usługi staje przed poważnym tematem jaki zadaliśmy w temacie wpisu. Dziś choć częściowo chcemy przybliżyć tematykę świadczenia usług w internecie i regulacji z tym związanych. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie co powinien zawierać prawidłowo napisany regulamin sklepu internetowego.

Podstawową regulacją w tym temacie jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną. Ustawodawca w art. 8 ww. ustawy mówi, że właściciel sklepu internetowego musi posiadać regulamin tego sklepu i udostępniać go klientom. Usługodawca (właściciel sklepu) określa regulamin świadczenia przez siebie usług droga elektroniczna oraz udostępnia nieodpłatnie ten regulamin usługobiorcy przed zawarciem z nim umowy o świadczeniu tych usług. Usługobiorca musi mieć możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści regulaminu.

Cytowana powyżej ustawa wskazuje obowiązkowe elementy jakie powinien zawierać regulamin w oparciu o który sklep internetowy świadczy swoje usługi. Przede wszystkim regulamin ma określać rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin powinien także regulować warunki techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych.

Nie jest dobrym rozwiązaniem kopiowanie regulaminów zamieszczanych przez inne sklepy. nigdy nie mamy gwarancji, że regulamin który kopiujemy jest stworzony prawidłowo.

Dobry regulamin powinien zawierać następujące elementy:

Jedna myśl nt. „Jak napisać dobry regulamin sklepu internetowego? wstęp

  1. Pingback: Zagadnienia wstępne regulaminu | CDB