Pojęcie postępowania administracyjnego

Celem postępowania administracyjnego jest przyznanie uprawnienia lub nałożenie obowiązku. Postępowanie administracyjne jest to ciąg czynności organu administrującego, innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej przez wydanie decyzji oraz weryfikację tej decyzji. Wyróżniamy 3 stadia postępowania: wszczęcie postępowania – na wniosek, z urzędu stadium Czytaj dalej