Zasady wykonania umowy w regulaminie sklepu internetowego

Kolejnym zagadnieniem, które postanowiliśmy omówić jest element wykonania umowy i jego regulacja zasadami w regulaminie sklepu internetowego. Zasady te powinny określać między innymi przez jaki czas będziemy świadczyć usługę, co wchodzi w zakres świadczonych usług, zasady dostarczania towarów, określenie metod płatności oraz zasady na wypadek sytuacji gdy strony nie wywiązują się z umowy. W przypadku gdy nasza usługa polega na jednorazowej sprzedaży wykonanie umowy wygasa z momentem zakończenia się ostatniego ze świadczeń wynikających z zawartej umowy. Pamiętajmy jednak, że właściciel sklepu nie może zwolnić się z odpowiedzialności za dostarczenie towaru w ustalonym z kupującym terminie. Jeżeli nie było innych ustaleń pomiędzy przedsiębiorca a klientem, przedsiębiorca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Punkt regulaminu w którym przedsiębiorca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej jest sprzeczny z prawem. Przedsiębiorca zawsze odpowiada za jakość usług podmiotu dostarczającego towar.

§ 3 Składanie zamówień w sklepie aaaaa.pl

1. Wszystkie ceny podane na stronie aaaaa.pl są cenami brutto podanymi
w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę aaaaa.pl
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia w którym prawidłowo wprowadzi dane kontaktowe w tym adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia wybiera czy decyduje się na otrzymanie paragonu fiskalnego czy faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
„za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu.
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem
na konto bankowe sklepu.

Jedna myśl nt. „Zasady wykonania umowy w regulaminie sklepu internetowego

  1. Pingback: Jak napisać dobry regulamin sklepu internetowego? wstęp | CDB