Czy znamy prawo celne?

Kolejny wpis poświęcony zostanie kilku istotnym informacjom poświęconym prawu celnemu. Cło to świadczenie obowiązkowe na rzecz budżetu państwa ustalany w swej wysokości generalnie nie związany ze świadczeniem wzajemnym pobierany przy przewożeniu towaru (przemieszeniem) przez granicę. Sposób określenia cła nie jest indywidualny. Tylko wymiar cła ma taki charakter. Istnieją różne klasyfikacje Czytaj dalej

E-administracja

11 maja 2014 r. weszły w życie ważne zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zmienia się nie tylko ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ale również Kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową, ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. To kolejny etap budowania spójnego systemu, którego celem Czytaj dalej