Czy znamy prawo celne?

sign-44004_150Kolejny wpis poświęcony zostanie kilku istotnym informacjom poświęconym prawu celnemu.

Cło to świadczenie obowiązkowe na rzecz budżetu państwa ustalany w swej wysokości generalnie nie związany ze świadczeniem wzajemnym pobierany przy przewożeniu towaru (przemieszeniem) przez granicę.

Sposób określenia cła nie jest indywidualny. Tylko wymiar cła ma taki charakter.

Istnieją różne klasyfikacje ceł:

– kryterium celu

  • fiskalne – zgromadzić w budżecie pieniądze z tego tytułu
  • ochronne – chronienie własnej gospodarki przed napływem danych towarów
  • prohibicyjne – stworzenie swoistego zakazu metodą finansową (wysoka stawka) może też dotyczyć odpływu towaru

– kryterium kto podjął decyzję o cle

  • autonomiczne – każde państwo z mocy swych uprawnień władczych
  • umowne – z zawartej umowy. Pastwa udzielają części swych uprawnień władczych organizacjom

– kryterium kierunku przepływu

  • przywozowe
  • wywozowe
  • tranzytowe (przewozowe)

Wyróżniamy także cła

  • retorsyjne – dwa sąsiadujące państwa prowadzą wojnę gospodarczą celem odwet natury gospodarczo – politycznej
  • antydumpingowe

Wyróżniamy różne rodzaje stawek celnych:

– konwencyjne – wynikające z zawartej konwencji lub umowy międzynarodowej

– preferencyjne

Obecnie istnieje wspólnotowy kodeks celny wiążący również Polskę. Dla uzupełnienia mamy też ustawę z dnia 19 marca 2004 roku „Prawo celne” (Dz.U. 2004 Nr 68 poz. 622 ).

Przewóz towarów w Polsce odbywa się tylko przez przejścia graniczne określoną drogą celną. Czynności celne odbywają się tylko w miejscach wyznaczonych przez organ celny. Przy przewożeniu towarów należy dokonać zgłoszenia celnego, najpóźniej w chwili przystąpienia organu do kontroli celnej.

Organami celnymi w I instancji Naczelnik Urzędu Celnego, w II instancji Dyrektor Izby Celnej (czasem jest on także I instancją)

 

Komentarze są wyłączone.