W skrócie o podatku leśnym

Postaram się w skrócie w dzisiejszym wpisie przedstawić najważniejsze elementy podatku leśnego. Informacje te powinny być przydatne dla każdego początkującego właściciela leśnego 🙂 Ten specyficzny podatek reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682) Podatkowi podlegają lasy z wyjątkiem tych przeznaczonych Czytaj dalej

Pojęcie postępowania administracyjnego

Celem postępowania administracyjnego jest przyznanie uprawnienia lub nałożenie obowiązku. Postępowanie administracyjne jest to ciąg czynności organu administrującego, innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej przez wydanie decyzji oraz weryfikację tej decyzji. Wyróżniamy 3 stadia postępowania: wszczęcie postępowania – na wniosek, z urzędu stadium Czytaj dalej