Zjawisko ucieczki administracji od formy decyzji

Od decyzji organu administracji publicznej przysługuje środek prawny jakim jest odwołanie do organu szczebla wyższego (drugiej instancji) chyba, że ustawa stanowi inaczej. Administracja często aby do owego odwołania nie doszło wydaje akty, które swą formą nie przypominają decyzji – nazywa się ono ucieczką od formy decyzji i ma na celu Czytaj dalej