Rozwój postępowania administracyjnego w Polsce

Troszkę historii przyda się każdemu, więc startujemy z historią postępowania administracyjnego. Polska należała do tych nielicznych państw, które już w okresie między wojennym skodyfikowały całą procedurę administracyjną. Składały się na nią: rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku o postępowaniu administracyjnym rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 roku Czytaj dalej

Pojęcie postępowania administracyjnego

Celem postępowania administracyjnego jest przyznanie uprawnienia lub nałożenie obowiązku. Postępowanie administracyjne jest to ciąg czynności organu administrującego, innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej przez wydanie decyzji oraz weryfikację tej decyzji. Wyróżniamy 3 stadia postępowania: wszczęcie postępowania – na wniosek, z urzędu stadium Czytaj dalej