E-administracja

11 maja 2014 r. weszły w życie ważne zmiany ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zmienia się nie tylko ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ale również Kodeks postępowania administracyjnego, ordynację podatkową, ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. To kolejny etap budowania spójnego systemu, którego celem Czytaj dalej