Akty zobowiązujące i uprawniające w prawie administracyjnym

Akty administracyjne (decyzje) można podzielić wg. wielu różnych kryteriów jednym z nich jest kryterium sytuacji czy też inaczej zwanego stanu prawnego jaki wywołują akty zobowiązujące (decyzje zobowiązujące) to takie, które nakładają na jej adresata określony obowiązek (np. obowiązek szkolny, służby wojskowej) są to często akty deklaratoryjne akty uprawniające to takie Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie w decyzji administracyjnej – rola i skutki braku

Prawidłowa decyzja administracyjna zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego powinna się składać zgodnie z art. 107: oznaczenia wydającego organu oznaczenia strony lub stron daty wydania rozstrzygnięcia uzasadnienia prawnego i faktycznego podpisu wydającego Tak więc rozstrzygnięcie stanowi jeden z kluczowych elementów. Jest to nic innego jak stwierdzenie tego jaką decyzję wydał organ Czytaj dalej

Zjawisko ucieczki administracji od formy decyzji

Od decyzji organu administracji publicznej przysługuje środek prawny jakim jest odwołanie do organu szczebla wyższego (drugiej instancji) chyba, że ustawa stanowi inaczej. Administracja często aby do owego odwołania nie doszło wydaje akty, które swą formą nie przypominają decyzji – nazywa się ono ucieczką od formy decyzji i ma na celu Czytaj dalej