Przedmiot kontroli finansowej

Mechanizmy kontrolne są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, dlatego też istnieją także we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła ujednolicenie regulacji związanych z kontrolą wewnętrzną, a co za tym idzie – dopasowanie polskiej terminologii do terminologii międzynarodowej. Kontrola finansowa rozumiana jest przede wszystkim Czytaj dalej