Zasady działania audytu wewnętrznego

W Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego wydanych w 2001 roku przez Instytut Audytorów Wewnętrznych[1] zdefiniowano audyt wewnętrzny jako działalność niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i Czytaj dalej

Definicja audytu wewnętrznego

W przeciągu lat, jakie minęły od początków praktycznego zastosowania instytucji audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzania jednostkami sektora publicznego powstało kilkanaście definicji określających pojęcie audytu wewnętrznego. Materią tą zajmuje się wielu teoretyków i praktyków z różnych dziedzin. Jedną z pierwszych definicji audytu wewnętrznego jest ta opracowana przez L.B Sawyera, Czytaj dalej

Historia audytu

Początki audytu wewnętrznego sięgają aż 3500 roku przed naszą erą. Te udokumentowane sięgają starożytności, a w szczególności krajów Europy Południowej i Afryki Północnej (w basenie Morza Śródziemnego). Zadania audytu wewnętrznego w tych czasach różniły się od zadań audytu współczesnego i polegały jedynie na formalno-rachunkowym sprawdzaniu zapisów księgowych. W dokumentach z Czytaj dalej