Definicja audytu wewnętrznego

W przeciągu lat, jakie minęły od początków praktycznego zastosowania instytucji audytu wewnętrznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzania jednostkami sektora publicznego powstało kilkanaście definicji określających pojęcie audytu wewnętrznego. Materią tą zajmuje się wielu teoretyków i praktyków z różnych dziedzin. Jedną z pierwszych definicji audytu wewnętrznego jest ta opracowana przez L.B Sawyera, Czytaj dalej

Definicja kontroli

Pojęcie kontroli może być bardzo różnie definiowane i ujmowane. Należy pamiętać, że nie jest ona nigdy pojęciem abstrakcyjnym. Zawsze funkcjonuje w określonym układzie i zależna jest od zmian w nim zachodzących. Na kontrolę ogromny wpływ wywiera m.in. organizacja i sposoby działania aparatu państwowego, ale obok tego można wymienić wiele innych Czytaj dalej