Jak przeprowadzić referendum lokalne?

Referendum lokalne: Sposoby bezpośredniego oddziaływania na samorząd terytorialny Wybory Referendum Skargi, wnioski – na decyzje organów samorządowych   * Skarga– nie dotyczy sprawy indywidualnej, składa się ja na coś co działo się wcześniej   Referendum lokalne: Cel: wyrażenie przez mieszkańców wiążącego dla organów stanowiących stanowiska w jakiejś sprawie. Pomijamy tu Czytaj dalej