Akty zobowiązujące i uprawniające w prawie administracyjnym

Akty administracyjne (decyzje) można podzielić wg. wielu różnych kryteriów jednym z nich jest kryterium sytuacji czy też inaczej zwanego stanu prawnego jaki wywołują akty zobowiązujące (decyzje zobowiązujące) to takie, które nakładają na jej adresata określony obowiązek (np. obowiązek szkolny, służby wojskowej) są to często akty deklaratoryjne akty uprawniające to takie Czytaj dalej

E-Usługi

Nasze państwo świadczy obywatelom coraz więcej e-usług: wiele spraw można więc załatwić przez internet, bez chodzenia do urzędu. Można tak zapłacić podatki albo rozpocząć działalność gospodarczą. Można też załatwiać sprawy lokalne, dzięki e-usługom udostępnianym przez samorządy. To wszystkie jest jednak rozproszone, dlatego trudno się czasem zorientować, gdzie i co można Czytaj dalej

Przedmiotowe przyczyny niedopuszczalności skargi

Podajemy 4 przykładowe przedmiotowe przyczyny niedopuszczalności skargi. -skarga została złożona w sprawach, w których sąd administracyjny nie jest właściwy -skarga została złożona na akt nieistniejący -skarga została wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia lub gdy przedmiotem zaskarżenia jest akt podjęty poza postępowaniem administracyjnym bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa -skarga dotyczy Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie w decyzji administracyjnej – rola i skutki braku

Prawidłowa decyzja administracyjna zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego powinna się składać zgodnie z art. 107: oznaczenia wydającego organu oznaczenia strony lub stron daty wydania rozstrzygnięcia uzasadnienia prawnego i faktycznego podpisu wydającego Tak więc rozstrzygnięcie stanowi jeden z kluczowych elementów. Jest to nic innego jak stwierdzenie tego jaką decyzję wydał organ Czytaj dalej

Kwestia wielości podmiotów stosunku administracyjnoprawnego

W poprzednim wpisie jako jeden z elementów stosunku administracyjnoprawnego wskazaliśmy podmiot. Dziś chcieliśmy opisać sytuację w której występuje więcej niż dwa definicyjne podmioty. Czy to w ogóle jest możliwe? Po stronie administracji publicznej 4 różne podmioty to 4 różne stosunki W praktyce zdarzają się sytuacje w której po stronie ogranów Czytaj dalej

Cztery elementy stosunku administracyjnoprawnego

Dzisiejszy wpis postara się przybliżyć elementy jakie muszą zaistnieć by móc powiedzieć, że mamy do czynienia ze stosunkiem administracyjnoprawnym. Podmiot Przedmiot Sposoby powstania i ustania Rodzaje Ad. 1 Podmiot W stosunku administracyjnoprawnym występują dwa podmioty. Po jednej stronie musi być podmiot administrujący, ktoś kto reprezentuje państwo.. W doktrynie występuje spór Czytaj dalej

Rodzaje kontroli wewnętrznej

Rozróżnia się następujące rodzaje kontroli: –        kontrole systematyczne – przeprowadzane stale i równocześnie z innymi czynnościami kontrolnymi oraz kontrole okresowe dokonywane w pewnych odstępach czasu, niezależnie od prawidłowości pracy, prowadzące do ustalenia stanu i sytuacji w określonej dziedzinie, –        kontrole pełne dotyczące całokształtu działalności danego wydziału oraz kontrole problemowe obejmujące Czytaj dalej

Pojęcia narzędzia prawa administracyjnego – stosunek administracyjnoprawny

Dla potrzeb wyjaśnienia związków pomiędzy dwoma sferami, administracją publiczną, a sferą zewnętrzną stworzono pojęcia narzędzia. Dziś omówimy jedno z nich Stosunek administracyjnoprawny. Pojęcie to wypracowane zostało przez teorię prawa. Stosunek prawny musi być oparty o jakąś normę prawną. Musi także dotyczyć przynajmniej dwóch podmiotów. Jest tak zbudowany, że daje tym Czytaj dalej