Rodzaje kontroli wewnętrznej

Rozróżnia się następujące rodzaje kontroli: –        kontrole systematyczne – przeprowadzane stale i równocześnie z innymi czynnościami kontrolnymi oraz kontrole okresowe dokonywane w pewnych odstępach czasu, niezależnie od prawidłowości pracy, prowadzące do ustalenia stanu i sytuacji w określonej dziedzinie, –        kontrole pełne dotyczące całokształtu działalności danego wydziału oraz kontrole problemowe obejmujące Czytaj dalej