Przedmiot kontroli finansowej

Mechanizmy kontrolne są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, dlatego też istnieją także we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych wprowadziła ujednolicenie regulacji związanych z kontrolą wewnętrzną, a co za tym idzie – dopasowanie polskiej terminologii do terminologii międzynarodowej. Kontrola finansowa rozumiana jest przede wszystkim Czytaj dalej

Kontrola finansowa – ciąg dalszy opowieści

Ustawodawca zakłada, iż gospodarka finansowa samorządu terytorialnego oparta jest na środkach publicznych. Towarzyszy jej więc kontrola, w tym kontrola finansowa wykorzystania tych środków przez organy administracyjne, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak i osoby odpowiedzialne za gospodarkę środkami publicznymi.[1] Kontrola wewnętrzna została tymczasowo ograniczona przez ustawę jedynie do kontroli finansowej, ale Czytaj dalej

Kontrola finansowa – co to jest?

Kontrola finansowa jest rodzajem kontroli wyodrębnionym ze względu na jej przedmiot. W ujęciu teoretycznym przedmiotem kontroli finansowej są zjawiska i procesy finansowe. Kontrola finansowa służy badaniu prawidłowości gospodarki finansowej zarówno w sektorze publicznym, jak i niepublicznym.[1] Jej pojęcie zaczęło obowiązywać w dniu 1 stycznia 2002 r. wraz z wejściem w Czytaj dalej