Kwestia wielości podmiotów stosunku administracyjnoprawnego

W poprzednim wpisie jako jeden z elementów stosunku administracyjnoprawnego wskazaliśmy podmiot. Dziś chcieliśmy opisać sytuację w której występuje więcej niż dwa definicyjne podmioty. Czy to w ogóle jest możliwe?

Po stronie administracji publicznej

4 różne podmioty to 4 różne stosunki W praktyce zdarzają się sytuacje w której po stronie ogranów administracji może być więcej niż jeden podmiot – jest to współdziałanie organów administracji. Gdyby chodziło o państwo pytanie to nie miałoby sensu bo państwo jest jedno.

Większość twierdzi jednak, że współdziałanie nie oznacza współkompetencji, inne organy tylko przygotowują materiał do wydania decyzji przez organ administracyjny, który ma do tego kompetencję. Kompetencja jest jedna pozostałe organy są pomocnicze.

Uznajemy więc, że po stronie administracji może być więc tylko jeden podmiot.

Po stronie zewnętrznej

Czy po stronie zewnętrznej może być więcej niż jeden podmiot?

Przykładem tu może być postępowanie wywłaszczeniowe. W razie budowania autostrady prowadzi się często jedno postępowanie, ale istnieje kilka stosunków administracyjnoprawnych.

Po stronie zewnętrznej też musi być jeden podmiot, ale niekoniecznie jedna osoba.

W prawie administracyjnym stosunki prawne nie przechodzą na następców prawnych po drugiej stronie. Może być prowadzony ze spadkobiercami ale nowy stosunek administracyjnoprawny.

Komentarze są wyłączone.