Rozstrzygnięcie w decyzji administracyjnej – rola i skutki braku

Prawidłowa decyzja administracyjna zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego powinna się składać zgodnie z art. 107:

  • oznaczenia wydającego organu
  • oznaczenia strony lub stron
  • daty wydania
  • rozstrzygnięcia
  • uzasadnienia prawnego i faktycznego
  • podpisu wydającego

Tak więc rozstrzygnięcie stanowi jeden z kluczowych elementów. Jest to nic innego jak stwierdzenie tego jaką decyzję wydał organ (tzn. przyjął czy odmówił) z punktu widzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego aby dany akt uznać za decyzję administracyjną musi ona zawierać rozstrzygnięcie. Tak więc w wyniku jej braku można mówić o tym ,iż jest to tzw. „nieakt”

Rozstrzygnięcie nawet „niepełne” czy też nieprawidłowe stanowi o fakcie nadania aktom administracyjnym cech i nazwy decyzji administracyjnej. Rozstrzygnięcie powinno być sformułowane jasno często łączone jest z uzasadnieniem.

Komentarze są wyłączone.