Przedmiotowe przyczyny niedopuszczalności skargi

Podajemy 4 przykładowe przedmiotowe przyczyny niedopuszczalności skargi.

-skarga została złożona w sprawach, w których sąd administracyjny nie jest właściwy
-skarga została złożona na akt nieistniejący
-skarga została wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia lub gdy przedmiotem zaskarżenia jest akt podjęty poza postępowaniem administracyjnym bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa
-skarga dotyczy sprawy pomiędzy tymi samymi stronami, która jest w toku lub już została prawomocnie osądzona

Komentarze są wyłączone.