Akty zobowiązujące i uprawniające w prawie administracyjnym

Akty administracyjne (decyzje) można podzielić wg. wielu różnych kryteriów jednym z nich jest kryterium sytuacji czy też inaczej zwanego stanu prawnego jaki wywołują

  • akty zobowiązujące (decyzje zobowiązujące) to takie, które nakładają na jej adresata określony obowiązek (np. obowiązek szkolny, służby wojskowej) są to często akty deklaratoryjne
  • akty uprawniające to takie dzięki którym ich adresat uzyskuje pewne uprawnienia (np. koncesja na sprzedaż alkoholu lub ulga podatkowa, pozwolenie na budowę) mają najczęściej charakter konstytutywny

Obecnie występują, a nawet częściej można się spotkać z aktami, które są jednocześnie aktami uprawniającymi i zobowiązującymi.

Komentarze są wyłączone.