Realizacja prawa, a stosowanie prawa na przykładzie prawa administracyjnego

Wszystko co robi administracja musi być oparte na prawie. Jest to realizacja prawa administracyjnego.

Stosowanie prawa przez administrację polega na konkretyzowaniu normy generalnei i abstrakcyjnej w normę indywidualną i konkretną.

Sądy administracyjne też stosują prawo, też konkretyzują normy w stosunku do indywidualnego adresata.

Stosowanie prawa jest pojęciem węższym od realizowania prawa

Komentarze są wyłączone.