Realizacja prawa, a stosowanie prawa na przykładzie prawa administracyjnego

Wszystko co robi administracja musi być oparte na prawie. Jest to realizacja prawa administracyjnego. Stosowanie prawa przez administrację polega na konkretyzowaniu normy generalnei i abstrakcyjnej w normę indywidualną i konkretną. Sądy administracyjne też stosują prawo, też konkretyzują normy w stosunku do indywidualnego adresata. Stosowanie prawa jest pojęciem węższym od realizowania Czytaj dalej