e-Administracja w oczach internautów 2013

Sukcesywnie przybywa internautów, którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji opublikowano wyniki badania mającego na celu poznanie opinii internautów o e-administracji.  W 2013 r. chęć skorzystania z tego rodzaju formy kontaktu potwierdziło 35% użytkowników sieci (o 4 punkty procentowe więcej niż w roku 2012), a 62% zamierza skorzystać w przyszłości. Tylko 4% respondentów zadeklarowało, że na pewno nie będzie korzystać z elektronicznej drogi załatwiania spraw urzędowych w przyszłości.

Niemal 53% respondentów korzystających z e-administracji pozytywnie oceniło swoje doświadczenia, 19% – negatywnie. Niezadowolenie internauci uzasadniali przede wszystkim tym, że choć sprawa załatwiana jest elektronicznie, to oni w końcu i tak muszą osobiście stawić się w urzędzie. Barierą był też niewielki zakres dostępnych usług.

Z kolei spośród wielu zastosowań internetu, jaki można sobie wyobrazić w kontekście e-administracji, dla internautów najważniejsze były dostęp do ofert pracy, informacji i porad prawnych oraz możliwość wykonywania pracy z domu.

Coraz więcej urzędów udostępnia usługi w postaci elektronicznej. W 2013 r. niemal co drugi urząd (47%) świadczył tego rodzaju udogodnienia, rok wcześniej – co trzeci.

Spośród spraw leżących w gestii urzędów powiatowych, elektroniczne wnioski o rejestrację pojazdu oraz wydanie wtórnika prawa jazdy można było złożyć już w co drugim urzędzie. Z kolei w ramach zadań urzędów gminnych, wnioski o wydanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz aktu zgonu można było złożyć w co czwartym urzędzie.

Komentarze są wyłączone.